بتامیتازون

1 کالا

  • بنتازون (امولسيون ۴۸ درصد)سم حشره کش

    تماس بگیرید
    بنتازون (امولسيون ۴۸ درصد) بنتازون ۴۸% مایع قابل حل در آب Bentazon 48% SL علفکش تماسی و انتخابی Contact & Selective Herbicide علف کشی از گروه بنزوتیودیازون است. بازدارنده عمل فتوسنتز در فتوسیستم II است که عمدتا از طریق برگ جذب می شود. میزان فعالیت درون خاک بسیار ناچیز و به صورت post emergence مصرف میشود برای سمپاشی با بنتازون آب مزرعه باید تخلیه شود. کاربرد این علفکش دربعضی مراحل…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها